عقیده بتحریف قرآن

مناظره بین عباسی و علوی(کتاب کنفرانس علمای بغداد)

عباسى: شیعه قائل و معتقد به تحریف قرآنست.

علوى: بلکه در نزد شما أهل سنّت این مطلب شهرت بسزائى دارد، و میگوئید: قرآن تحریف شده.

عباسى: این دروغ است، و چه دروغ آشکارا؟

علوى: مگر شما روایت نمیکنید در کتابهایتان که نازل گردید بر رسول خدا صلى اللّه علیه و آله آیاتى درباره غرانیق بعد نسخ شد، و از قرآن حذف گردید؟

ملک: از وزیر پرسید: آنچه را علوى ادّعا

______________________________
 (1)- مسند احمد بن حنبل ج 4، ص: 281، تفسیر فخر رازى، ذیل آیه: یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ‏، تاریخ بغداد، ج 8 ص: 290، صواعق ابن حجر ص: 107، تذکره ابن جوزى: ص 29.

کنفرانس دانشمندان بغداد، ص: 40

 

میکند (هم چنانکه بیان نمود) صحیح است؟؟؟

وزیر: مفسّرین أهل سنّت در تفسیرهاى خود- (بطور مفصل) ذکر کرده‏اند.

ملک: اگر چنین باشد، چگونه میتوان اعتماد کرد بقرآن تحریف شده؟؟؟.

علوى: ملک بداند، که این مطلب را ما شیعیان نمیگوئیم، بلکه گفتار أهل سنّت است، بنابراین قرآن در بین ما شیعیان صحیح و معتبر، و کاملا مورد اعتماد و در نزد أهل سنّت مورد اعتبار و اعتماد نیست.؟؟.

/ 0 نظر / 27 بازدید